Werkwijze als u nieuw bent.

zonder geweld - met respect voor de aard en karakter en kwetsbaarheden van iedere hond - commandoloos - communiceren met gebaren- niet commanderen en ook niet straffen. 

INTAKE

Bent u nieuw? 

Om goed te beginnen en elkaar te leren kennen, maken we een vrijblijvende eerste afspraak om te kijken wat er aan de hand is en welke hulp de hond nodig heeft. U krijgt concreet advies.

Dit kan ook telefonisch. 

We gaan aan de slag. 

Ik kijk naar hoe de hond reageert op de omgeving en op zijn/haar begeleider.  Ik zie wat hij nodig heeft. Ik laat weten wat hij nodig heeft en help om de hond anders te begeleiden. 

VERDER

Ik leer u hoe u zonder commando's en zonder dwang contact en verbinding met de hond gaat krijgen. Waardoor de hond kan ontspannen en u beter kan begrijpen en situaties, onder uw begeleiding beter aankan. 

Een mooie vreugdevolle samenwerking is het gevolg!

HONDENSPIEGEL

De meeste honden zijn een spiegel van zijn omgeving. Hat kan haast niet anders. Want ze pakken als een spons alles op wat niet van hun is. Daarom is rust voor de hond zo belangrijk.

ZIjn brein moet prikkels kunnen verwerken, zijn stress hormomen moeten kunnen zakken ( onderzoek heeft uitgewezen dat dit 4 a 6 dagen duurt!) 

 Het zou dus heel kunnen dat de hond iets uit de omgeving laat zien of van zijn begeleider. Of dat zo is? Wij kijken er samen naar. 

DOEL

  • De hond helpen zodat hij voor altijd van zijn probleem verlost is. 
  • Een ontspannen hond en een begeleider die weet hoe de hond zonder dwang, correcties vanuit vrijheid en zelfvertrouwen te begeleiden. 
  • Kennis overdracht. 
All Rights reserved. 2012-2022. Helen(a) met honden |Colour of Dogs.  Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Colour of Dogs. Helena Schmets.  in welke vorm dan ook. Contactgegevens:
Email:Colourofdogs @ gmail.com | tel: 0624109877 | diensten: ook online | Lokatie Eyserbos. (Z-L) 
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website.